IHEP
Beijing, People's Republic of China
Author
Li, J.L.
Wang, J.Q.
Zhou, G.